Fulltime: Ba 3 Nadi 0

Fiji Sun – Skipper Tuna National Football League 2014

Fulltime: Ba 3 Nadi 0

Nadi Caution: Jone Salauneune (37’), Samuale Drudru (47’)

Ba Goals: Jone Vesikula (50’), Avinesh Suwamy (42’), Maciu Dunadamu (69’)

scroll to top